Aktuality

10. 06. 2024

Startujeme 3. ročník průzkumu Carbon Tracker. Výsledky ukážou pokroky klíčových ekonomických hráčů na českém trhu v uplynulých 12 měsících

Sběr dat pro další ročník průzkumu Carbon Tracker 2024 (www.carbontracker.cz) je zahájen. Stejně jako v minulých letech jsme oslovili 150 obratově největších firem působících na českém trhu napříč různými průmyslovými segmenty. Dotazník připravil expertní tým společnosti PwC Česk...

Přejít na článek

04. 06. 2024

British Chamber of Commerce Czech Republic se stala členem Climate & Sustainable Leaders Czech Republic

V Climate & Sustainable Leaders Czech Republic jsme přivítali dalšího nového člena, British Chamber of Commerce Czech Republic. „Britská obchodní komora se dlouhodobě věnuje tématům udržitelnosti a samozřejmě podporuje zájmy svých členů v této oblasti. V rámci BCC Sustainabil...

Přejít na článek

05. 04. 2024

Střípky z první akce Climate & Sustainable Leaders Czech Republic a Raiffeisenbank

Novinek v oblasti udržitelnosti není nikdy dost, a proto pokračujeme v nastaveném režimu. První z letošních akcí byla ale přece jen v něčem jiná – byla prvním eventem pořádaným v angličtině. Skvostně obsazená panelová diskuse s názvem Sustainability in CEE – State of the art prob...

Přejít na článek

04. 03. 2024

Aliance pro bezemisní budoucnost novým partnerem Climate & Sustainable Leaders Czech Republic

Jsme nadšeni, že můžeme oznámit nově uzavřené partnerství mezi naším spolkem Climate & Sustainable Leaders Czech Republic a Aliancí pro bezemisní budoucnost. Toto partnerství představuje další krok k našemu společnému cíli - urychlení přechodu k udržitelné a bezemisní budoucn...

Přejít na článek

17. 01. 2024

[ta] Udržitelnost ukazuje, že udržitelnost Čechy začíná zajímat

Když Jakub Skavroň vloni odpovídal na otázky do ankety projektu Ta Udržitelnost, netušil, že pro Climate & Sustainable Leaders Czech Republic přitáhne takovou pozornost. A stalo se. Mezi dalšími velkými jmény a Tvářemi udržitelnosti byly právě naše odpovědi jedněmi z nejčteně...

Přejít na článek

08. 01. 2024

Co nás čeká v roce 2024 v oblasti nefinančního reportingu

Koho se týká ESG reporting? ESG reporting musí zpracovávat podniky, které splňují alespoň dvě ze tří následujících podmínek:  Mají více než 250 zaměstnanců  Obrat firmy přesahuje 1 miliardu korun  Mají aktiva vyšší než 500 milionů korun  Novou směrnicí se budou muset n...

Přejít na článek

02. 01. 2024

Blíží se druhé narozeniny Climate & Sustainable Leaders Czech Republic

Je to tak, už na konci ledna oslavíme dva roky existence platformy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic. Za tu dobu jsme toho stihli poměrně dost a protože jsme právě vstoupili do Nového roku, pojďme se ještě ohlédnout za těmi uplynulými dvanácti měsíci. Carbon Trac...

Přejít na článek

05. 12. 2023

Co přinesl event Principy uhlíkových offsetů a jejich role v managementu uhlíkové stopy firem?

Dopoledne 30. listopadu se v karlínské Truhlárně neslo v duchu offsetů. Další ze šňůry akcí pořádaných ve spolupráci s naší platformou Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, tentokrát připravené členskou společností CO2IN. Střípky z přednášek a panelové diskuse, aneb ...

Přejít na článek

16. 11. 2023

Pozvánka na akci Principy uhlíkových offsetů

Společnost CO2IN spolu s naší platformou Climate & Sustainable Leaders Czech Republic pořádá další z akcí s tématikou uhlíkové stopy a dekarbonizace. Tentokrát na aktuální téma „offsety“, které dnes doslova hýbe oblastí udržitelnosti. Společnost CO2IN spolu s naší platformou ...

Přejít na článek

17. 10. 2023

Lze pojistit udržitelnost?

Tím, co je a není možné na úrovni globální, v korporátním sektoru i na úrovni retailu, se zabývala další z našich ESG konferencí. O dopadech klimatických změn, o tom, co je pojistitelné z pohledu společenské odpovědnosti a jaké jsou regulatorní povinnosti pojišťoven a rizika nový...

Přejít na článek

11. 10. 2023

Carbon Tracker 2023: oteplování nechává české firmy chladné, každá druhá CO 2 stopu nepočítá nebo odmítá zveřejnit

Výsledky letošního šetření Carbon Tracker ukázaly, že každá druhá česká společnost uhlíkovou stopu nepočítá nebo se ji obává zveřejnit. A to i přesto, že už za rok 2024 budou velké firmy muset tyto údaje povinně zveřejňovat v rámci nefinančního reportingu. Nejzodpovědnějšími odvě...

Přejít na článek

04. 08. 2023

Sběr dat pro letošní Carbon Tracker je uzavřen

Po prodloužení termínu, k němuž platforma Climate & Sustainable Leaders Czech Republic letos přistoupila na žádost několika oslovených subjektů, jsme 1. srpna už opravdu protnuli pomyslnou cílovou pásku. Udělali tlustou čáru pod sběrem dat pro 2. ročník průzkumu dekarbonizačn...

Přejít na článek

10. 05. 2023

Spustili jsme sběr dat pro Carbon Tracker 2023

10. května odstartoval sběr dat pro druhý ročník průzkumu Carbon Tracker. S žádostí o nefinanční data bylo i letos osloveno 150 obratově největších subjektů na českém trhu napříč různými průmyslovými segmenty. Ty mohou dotazník vyplnit do 30. června 2023 na zde. Výsledky průzkumu...

Přejít na článek

28. 03. 2023

CRIF podpoří platformu Climate & Sustainable Leaders Czech Republic

Společnost Czech Credit Bureau (CRIF) rozšířila členskou základnu sdružení Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z. s. Stala se 22. členem uskupení, jehož posláním je sledovat omezení produkce CO 2 u největších firem v České republice a motivovat je k podpoře udržitel...

Přejít na článek

16. 01. 2023

Sustainable finance: pohled 360° v Raiffeisenbank

V předvečer prvních narozenin Climate & Sustainable Leaders Czech Republic uspořádala Raiffeisenbank Česká republika další z odborných eventů, tentokrát na téma komplexního pohledu na udržitelné finance v České republice. Pozvání k mikrofonu přijali tentokrát Petr Fiala z hos...

Přejít na článek

23. 12. 2022

Dalším členem Climate & Sustainable Leaders Czech Republic je reklamní gigant Omnicom Media Group ČR

Skupina Omnicom Media Group je jedním z celosvětových lídrů v oblasti mediálního trhu a jsem rád, že se její česká pobočka rozhodla připojit k aktivitám platformy Climate & Sustainable Leaders Czech Republic v oblasti snižování uhlíkové stopy. Zájem další renomované značky o ...

Přejít na článek

22. 12. 2022

Udržitelnost ve společnosti SAP – hlavní téma konference naší členské společnosti

Společnost SAP se udržitelností zabývá už od roku 2009, kdy se stala jedním ze strategických cílů firmy a byly stanoveny první dekarbonizační cíle. Globální strategii SAP představil již roku 2012. S více než desetiletou zkušeností byl tento člen tím pravým, aby zástupcům dalších ...

Přejít na článek

05. 12. 2022

Rada Evropské unie schválila CSRD směrnici

Rada Evropské unie schválila dne 28.11.2022 směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, podle níž budou muset společnosti Evropské unie od ledna 2024 plnit podrobné požadavky na zveřejňování informací o životním prostředí, sociální oblasti a řízení společnosti. Směrnice se...

Přejít na článek

14. 11. 2022

Střípky ze semináře Derkarbonizace – klišé nebo trend?

Další ze série konferencí, workshopů a seminářů se uskutečnil v pondělí 14. listopadu a hostila jej členská společnost EY. Hlavním tématem byla opět dekarbonizace. Zástupci EY se podělili o zkušenosti s výpočtem uhlíkové stopy i o některé chytáky, které v rámci své práce odhalili...

Přejít na článek

11. 11. 2022

Pozvánka na členskou schůzi 2023

Na základě stanov spolku Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, z. s., IČO: 139 91 396, se sídlem na adrese Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 75540(dále jen „Spolek“), tímto svoláváme čl...

Přejít na článek

05. 10. 2022

Damoklův meč nebo šance pro strategickou změnu?

Výsledky průzkumu veřejného mínění realizovaného PricewaterhouseCoopers Poland a PricewaterhouseCoopers Romania mezi investory, zástupci kotovaných společností i mezi členy statutárních orgánů ukazují na druhou možnost. Nejen Západní Evropa začíná chápat, že udržitelnost není Dam...

Přejít na článek

23. 09. 2022

ECB činí další krok v boji proti změnám klimatu.

Při nákupu firemních dluhopisů bude od října 2022 zvýhodňovat firmy s jasnou a transparentní dekarbonizační strategií European Central Bank (ECB) počátkem týdne oznámila ve své tiskové zprávě další důležitý krok směrem k dekarbonizaci. Při nákupu korporátních dluhopisů v rámci p...

Přejít na článek

15. 09. 2022

Výsledky Carbon Tracker 2022

Pro Climate & Sustainable Leaders vypracovalo PricewaterhouseCoopers Česká republika V dotazníkovém šetření jsme získali informace o uhlíkové stopě od 55 % ze 150 největších českých společností (dle obratu v roce 2021). Součástí šetření byla i analýza veřejně dostupných zdroj...

Přejít na článek

19. 05. 2022

Evropská taxonomie v hlavní roli: co už víme a čím nás ještě překvapí?

Ačkoli jsou ambice Evropské unie v environmentální i lidsko-právní rovině velké, v oblasti nefinančního reportingu jsme na samém začátku. Firmy nemají nastavené týmy ani mechanismy reportingu, prováděcí legislativa ještě není finalizována. Současný stav implementace evropské taxo...

Přejít na článek

21. 04. 2022

Jak a kdy přistoupit k měření ESG? S požadavky se brzy budou muset poprat nejen společnosti s více než 250 zaměstnanci

Pandemie ani geopolitická situace ve východní Evropě nezměnila mnoho na tempu, jímž svět směřuje k uhlíkové neutralitě. Uhlíková stopa společnosti i uhlíková stopa produktu jsou stále častěji skloňovanými termíny nejen ve firmách s více než 250 zaměstnanci a obratem přes 50 milio...

Přejít na článek

05. 04. 2022

Válka na Ukrajině? Jednoznačný akcelerátor balíčku Fit For 55!

Válka na Ukrajině šokovala celý svět. Evropě otevřela oči a zahájila proces revize energetického mixu v kontextu závislosti na ruských surovinách. Jaké konkrétní dopady bude mít válka na Ukrajině na Green Deal a balíček Fit For 55? I druhou konferenci moderovala zkušená novinářka...

Přejít na článek

15. 02. 2022

Změna myšlení je pro přechod k uhlíkové neutralitě nezbytná

Klimatický summit COP26 byl v oblasti udržitelnosti a ochrany klimatu klíčovou událostí roku 2021. Jaké jsou jeho dopady na Evropu a její konkurenceschopnost? Co přinese globální trh s uhlíkem a offsetové programy coby jeden z hlavních závěrů konference OSN o změně klimatu? Tyto ...

Přejít na článek