Členské stanovy

Členské stanovy jsou základním dokumentem naší organizace, který určuje způsob, jakým bude organizace řízena a jaké povinnosti a práva mají její členové. Tyto stanovy obsahují klíčové informace o organizaci, včetně jejího názvu, cílů, členství, práv a povinností členů, způsobu volby a odvolání vedení a dalších aspektů, které jsou důležité pro její fungování.
 

Stáhnout celé stanovy v PDF