Jak vše funguje?

Carbon Tracker vám pomůže analyzovat vaše emise v čase a vytvořit vlastní plán snižování emisí. Zde jsou první kroky, které je třeba učinit.
 

1

Definujte hranice systému

Čím komplexněji a podrobněji zmapujete svůj podnik, tím vyšší je potenciál emisí skleníkových plynů, a tedy i snížení nákladů.

2

Určete si hodnoty spotřeby

Spolehlivé údaje o spotřebě jsou základem pro spolehlivý výpočet uhlíkové stopy vaší společnosti. Kvantifikujte spotřebu energie a materiálu .

3

Spočítejte si svou uhlíkovou stopu

Na základě spolehlivých datových podkladů a s využitím standardních emisních faktorů jste schopni vypočítat emise skleníkových plynů v rámci celé společnosti.

4

Vytvořte si firemní strategii

Nejde jen o tvrdá fakta a čísla týkající se emisí skleníkových plynů. Udržitelná a ke klimatu šetrná opatření se musí odrážet i ve vaší firemní strategii.

5

Reportujte svou uhlíkovou stopu

Nakonec je třeba sestavit klimatickou strategii, cíle, analýzu rizik, údaje o emisích skleníkových plynů a metodické podklady.

Metodika výpočtu je založena na mezinárodně uznávaném protokolu o skleníkových plynech, více informací naleznete na webových stránkách zde.

GHG Protocol

GHG Protocol pomáhá organizacím a vládám monitorovat a omezovat produkci skleníkových plynů a snižovat negativní 
dopady globálního oteplování.

Výpočet CO2

GHG Protocol se vytvářel čtyři roky pod vedením odborníků z oblasti podnikání, životního prostředí a státní správy.

Online dotazník

Vyplňte dotazník o klimatu a udržitelnosti Carbon Tracker.

Návod pro: Dotazník pro žebříček Carbon Tracker

Vyplňte dotazník o klimatu a udržitelnosti Carbon Tracker.

MANUAL FOR: Sustainability Survey for Carbon Tracker ranking

Complete the Carbon Tracker Climate and Sustainability Questionnaire.