Výsledky Carbon Tracker

V dotazníkovém šetření jsme získali informace o uhlíkové stopě od 49 % ze 155 největších českých společností (dle obratu v roce 2022). Součástí šetření byla i analýza veřejně dostupných zdrojů (webových stránek, lokálních i skupinových nefinančních reportů a výročních zpráv).
 

Výsledky Carbon Tracker 2022 Výsledky Carbon Tracker 2023

Společnosti počítající uhlíkovou stopu v jednotlivých odvětvích

kolace mobil kolace desktop