Představujeme vám pracovní skupiny, které se specializují na specifické oblasti udržitelnosti. Najdete zde veškeré informace týkající se jednotlivých témat.

Smyslem pracovní skupiny je sdílení zkušeností z praxe, které se týkají výpočtu uhlíkové stopy.

S tím následně souvisí i nutný offsetting ve chvíli, kdy společnosti už s uhlíkovou stopou pracují a dosáhly technologicky možné snížení. Cílem pracovní skupiny je také pomoci sjednocení přístupu k výpočtu uhlíkové stopy tak, aby byl transparentní, srovnatelný a dle mezinárodního standardu GHG Protocol.

Hlavním cílem pracovní skupiny Zelené financování je sledovat 
a vyhodnocovat trendy 
v Udržitelné financování a jejich 
hlavní hybatele.

Tato ambice jde za hranice ČR, tedy mít přehled, best practices a lessons learnt z okolních zemí, celé EU a světa, tak abychom vhodným způsobem a včas dokázali informovat a lobbovat za nutné změny, 
bez kterých by česká ekonomika mohla mít tendence ztrácet svou konkurenceschopnost.

Naše pracovní skupina má podobný cíl jako samotná Zelená dohoda. Svou prací jdeme za klimatickou neutralitou.

Pomáháme vyložit specifika Zelené dohody, vznikající taxonomii i právní předpisy týkající se nefinančního reportingu, jehož povinnost se 
pro české firmy blíží mílovými kroky.

Tato skupina komunikuje aktivity spolku a jeho jednotlivých sekcí nejen dovnitř do členské základny, ale přináší také aktuality ze světa uhlíkové stopy na webu a LinkedIn profilu pro veřejnost.

Jsou to členové této pracovní skupiny, kdo komunikuje s novináři a nabízí aktuální témata, pomáhá s pohledem na problematiku udržitelnosti 
a dekarbonizačních aktivit a upozorňuje na nezbytnost tvrdých dat, aby lidé ani firmy nedělali pocitová rozhodnutí, u nichž je často velmi tenká linka ke greenwashingu.

Aktuality ze světa
Více informací o greenwashingu