Udržitelnost ve společnosti SAP – hlavní téma konference naší členské společnosti

22. 12. 2022

Společnost SAP se udržitelností zabývá už od roku 2009, kdy se stala jedním ze strategických cílů firmy a byly stanoveny první dekarbonizační cíle. Globální strategii SAP představil již roku 2012. S více než desetiletou zkušeností byl tento člen tím pravým, aby zástupcům dalších společností představil svou cestu i dosavadní zkušenosti, což se stalo v rámci další z konferencí Climate & Sustainable Leaders 7. prosince 2022.

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP SAPU, TEDY:

  • Zero Emissions
  • Zero Waste
  • Zero Inequality

je velmi ambiciozní, ale SAPu se daří své cíle naplňovat. V oblasti emisí bude společnost již v příštím roce carbon-neutrální, kvartálně reportuje ESG, výsledky jsou externě auditované, a samozřejmě, to vše stojí na smart řešeních SAP Business Intelligence.

Díky bohatým zkušenostem SAP ví, že žádná organizace či firma není schopna projít složitou transformací sama, bez podpory. Proto v rámci konference představili experti společnosti také služby, které poskytují a jimiž pomáhají na cestě za dekarbonizací dalším subjektům.

Děkujeme za zajímavou akci!