Jak a kdy přistoupit k měření ESG? S požadavky se brzy budou muset poprat nejen společnosti s více než 250 zaměstnanci

21. 04. 2022

Pandemie ani geopolitická situace ve východní Evropě nezměnila mnoho na tempu, jímž svět směřuje k uhlíkové neutralitě. Uhlíková stopa společnosti i uhlíková stopa produktu jsou stále častěji skloňovanými termíny nejen ve firmách s více než 250 zaměstnanci a obratem přes 50 milionů eur. S požadavky na měření ESG se stále častěji potkávají české pobočky nadnárodních holdingů a v brzy je mohou očekávat i střední a malé firmy, dodavatelé mezinárodních společností.

Právě horkému tématu Jak měřit ESG? byl věnován první webinář platformy Climate & Sustainable Leaders. Expertní tým Pricewaterhouse Coopers Česká republika hovořil nejen o výpočtu uhlíkové stopy, ale i o kvantifikaci rizik a příležitostí v oblasti ESG, o nástrojích, které pomohou agregovat data a současných i budoucích požadavcích na ESG rating. O zkušenosti z oblasti nefinančního reportingu se v rámci panelové diskuse řízené i tentokrát moderátorkou Marií Bastlovou podělili hosté ze společností AURES Holdings a ORLEN Unipetrol.

Přístup k měření ESG představili

 • Jakub Rybka
  Expertní tým pro udržitelnost PwC
 • Markéta Jechová
  Expertní tým pro udržitelnost PwC
 • Zuzana Vaněčková
  Expertní tým pro udržitelnost PwC

O zkušenosti s ESG reportingem se v panelové diskusi podělili:

 • Martin Gajdoš
  Ředitel strategie a business analytiky, ORLEN Unipetrol a.s.
 • Lenka Zajíčková
  General counsel, AURES Holdings

V rámci webináře mimo jiné zaznělo:

Pravidla výpočtu uhlíkové stopy společnosti jsou protokolem jasně definována. Samotný výpočet ale vyžaduje poměrně velkou časovou dotaci, zejména pro agregaci již existujících datových setů z různých zdrojů a zajištění dat, které firma doposud nesleduje. Oproti tomu výpočet uhlíkové stopy produktu není GHG Protocolem striktně standardizován a emise spojené s produktem se mohou dle segmentu a typu výroby výrazně lišit.

Anketa: CO2 stopu společnosti dnes sleduje 25 % firem

Ondřej Rybka z expertního týmu pro udržitelnost Pricewaterhouse Coopers Česká republika potvrdil vzrůstající zájem o nefinanční reporting ze strany českých poboček mezinárodních společností, poptávka je též často vyvolána požadavkem přicházejícím z dodavatelsko- odběratelského řetězce. Hybatelem v oblasti ESG oblasti je automobilový sektor.

Se sběrem dat i jejich řízením ve firmách může výrazně pomoci softwarové řešení na míru uzpůsobené klientské společnosti. PwC pro tento účel vyvinulo aplikaci ESG Management Solution, jejímž cílem je zefektivnění celého procesu a umožnění konzistentního reportingu. Modul dekarbonizačních simulací umožní modelovat a porovnávat různé scénáře (při obměně flotily za elektromobily, výměně energetického mixu atd.), a je tak velkou pomocí pro rozhodování v oblasti ESG strategie.

Anketa: software pro měření ESG dnes používá 33 % firem

Už dnes je tedy jasné, že nefinanční reporting se bude týkat nejen 1 300 společností s více než 250 zaměstnanci či obratem nad 50 milionů eur, ale daleko více firem. Účastníci webináře se přitom shodli, že Green Deal není o molekule CO2, ale o energetické soběstačnosti v rámci EU. Cíle má mnoho firem správně stanovené, cestu k nim ale ještě hledají. ESG reporting přitom brzo bude stejně důležitý, jako ten finanční.