Válka na Ukrajině? Jednoznačný akcelerátor balíčku Fit For 55!

05. 04. 2022

Válka na Ukrajině šokovala celý svět. Evropě otevřela oči a zahájila proces revize energetického mixu v kontextu závislosti na ruských surovinách. Jaké konkrétní dopady bude mít válka na Ukrajině na Green Deal a balíček Fit For 55?

I druhou konferenci moderovala zkušená novinářka Marie Bastlová. Mimo jiné se dotazovala řečníků, zda je finanční sektor připraven na dostupnost nových technologií, abychom snížili závislost na ruském plynu. Nebo jak přistupují české korporace k balíčku Fit For 55 a zda je tento koncept u ledu, nebo bude posílen a zvýšil se pravděpodobnost na úspěšnou realizaci opatření?

V diskusi se na 2. online konferenci z rektorátu ČVUT v Praze setkali

 • Blanka Beranová
  (Executive Lead of Group Corporate Sustainability, ČSOB)
 • Zuzana Holá
  (Head of Communication & Sustainability, Vodafone Czech Republic)
 • Vojtěch Petráček
  (rektor ČVUT v Praze)
 • Petr Fiala
  (Head of Trade Finance & Factoring, Raiffeisenbank)
 • Jakub Jeřábek
  (Sustainable Finance Lead, Česká spořitelna)
 • Jan Palaščák
  (zakladatel a CEO Skupiny Amper, zakladatel The CO2IN)

Co mimo jiné na konferenci zaznělo?

Řečníci se shodli, že události na Ukrajině významným způsobem urychlí plnění cílů Green Dealu, plánu Evropské unie na snížení emisí skleníkových plynů a následný přechod k uhlíkové neutralitě. Samotný Green deal je ale třeba transformovat, upravit s ohledem na aktuální podmínky, které přinesl rusko-ukrajinský válečný konflikt. Jen tak budou opatření Evropské unie užitečná a realizovatelná. 

K dosavadnímu pohledu na ESG přinesly uplynulé týdny ještě jedno „S“ – Security. Hledisko bezpečnosti bylo do značné míry opomíjeno a s ruskou invazí na Ukrajinu se naplno vrátil jeho význam nejen do politiky, ale také do každodenního fungování celé společnosti. 

Největší překážkou pro plnění cílů Fit For 55 je v ČR jednoznačně neznalost. Neznalost tématu i potenciálního dopadu na jednotlivé sektory a geografické regiony. Další překážkou na cestě kupředu je podle Zuzany Holé i neochota realizovat inovace, pokud firma nevidí okamžitý efekt.