ECB činí další krok v boji proti změnám klimatu.

23. 09. 2022

Při nákupu firemních dluhopisů bude od října 2022 zvýhodňovat firmy s jasnou a transparentní dekarbonizační strategií

European Central Bank (ECB) počátkem týdne oznámila ve své tiskové zprávě další důležitý krok směrem k dekarbonizaci. Při nákupu korporátních dluhopisů v rámci platformy Eurosystem dostanou v budoucnu přednost ekologičtější firmy. Přesněji řečeno ty, které mají lepší klimatické (ESG) skóre. Změna je, jak již dříve ECB uvedla, součástí její snahy připojit se k boji proti změnám klimatu. V platnost vstoupí od 1. října 2022.

Celkové klimatické skóre je přitom jasně definováno.

Staví na 3 základních pilířích, jimiž jsou:
  • Úroveň emisní stopy v historii firmy (porovnáváno s dalšími hráči v daném segmentu)
  • Strategie dekarbonizace, tedy ambice upisovatele na snižování uhlíkové stopy
  • Transparentnost, ve smyslu úrovně a kvality nefinančních informací, které v čase emise upisovatel zveřejňuje

„Dá se očekávat, že tato změna povede k nárůstu poptávky po korporátních dluhopisech firem s jasně definovanou, transparentní dekarbonizační strategií a naopak k poklesu poptávky u společností, kterým data chybí, na nefinanční reporting a výpočet emisní stopy nejsou připravené,“ uvedl Petr Fiala, ředitel divize financování pohledávek, obchodního a udržitelného financování a člen správní rady Climate & Sustainable Leaders Czech Republic. 

Změna se pozitivně promítne do ceny dluhu firem s jasně definovanou a transparentní dekarbonizační strategií.