Výsledky Carbon Tracker 2022

15. 09. 2022

Pro Climate & Sustainable Leaders vypracovalo PricewaterhouseCoopers Česká republika

V dotazníkovém šetření jsme získali informace o uhlíkové stopě od 55 % ze 150 největších českých společností (dle obratu v roce 2021). Součástí šetření byla i analýza veřejně dostupných zdrojů (webových stránek, lokálních i skupinových nefinančních reportů a výročních zpráv).

Výsledky Carbon Tracker 2022