Spustili jsme sběr dat pro Carbon Tracker 2023

10. 05. 2023

10. května odstartoval sběr dat pro druhý ročník průzkumu Carbon Tracker. S žádostí o nefinanční data bylo i letos osloveno 150 obratově největších subjektů na českém trhu napříč různými průmyslovými segmenty. Ty mohou dotazník vyplnit do 30. června 2023 na zde. Výsledky průzkumu plánujeme zveřejnit v září 2023.

„Ani v druhém ročníku nebude Carbon Tracker žebříčkem společností s největší uhlíkovou stopou, ale především nezávislou studií ukazující aktuální pozici českých firem a postup v naplňování jejich dekarbonizačních strategií. Studií, která přinese příklady dobré praxe v různých oborech a v průběhu let také cesty, jimiž se klíčoví hráči na českém trhu ubírají,“ uvedl Jakub Skavroň, předseda správní rady Climate & Sustainable Leaders Czech Republic a dodal, že v průběhu minulých dvou let měli odborníci z členských společností spolku možnost pozorovat nejen obrovský posun v myšlení i dekarbonizačních počinech českých společností, ale byli zároveň svědky nárůstu greenwashingu v naší společnosti. „Oblast ESG, tedy i snižování uhlíkové stopy, prochází aktuálně velmi dynamickým vývojem a my sami vidíme, jak obtížné pro firmy je zorientovat se v této problematice, držet krok se zeměmi Západní Evropy, aktivně připravovat realizovatelné dekarbonizační strategie a ty pak ekologicky i ekonomicky smysluplnými kroky naplňovat. Zároveň ale nesedat na lep uskupením, která nabízí pseudo-aktivity,“ řekl Jakub Skavroň

Dotazník pro Carbon Tracker 2023 připravil expertní tým společnosti PwC, zvolená metodika výpočtu uhlíkové stopy vychází z mezinárodně uznávané metodiky GHG protocol. Samotný sběr dat letos probíhá na platformě členské společnosti SAP. Výsledky druhého ročníku Carbon Trackeru navážou na zjištění pilotního ročníku 2022, kde průzkum ukázal, že většina oslovených firem nebere trend dekarbonizace na lehkou váhu. Přesto 11 procent dotázaných společností žádná data o své produkci CO2 nemá a dekarbonizaci se v dohledné době neplánuje věnovat. A to i přesto, že od 1. ledna 2024 vstoupí v platnost legislativa, která s sebou přinese zhruba 1500 společnostem v České republice povinnost zveřejňovat od roku 2025 také nefinanční reporting. „Díky blížící se povinnosti nefinančního reportingu očekáváme v druhém ročníku Carbon Trackeru vyšší reaktivitu oslovených společností a tím i data interpretovatelná v jednotlivých průmyslových segmentech,“ popsal, s čím spustili další ročník sběru dat Jakub Skavroň. Výsledky Carbon Trackeru 2023 plánuje platforma Climate & Sustainable Leaders Czech Republic zveřejnit na začátku 3. kvartálu letošního roku.