Carbon Tracker 2023: oteplování nechává české firmy chladné, každá druhá CO 2 stopu nepočítá nebo odmítá zveřejnit

11. 10. 2023

Carbon Tracker 2023: oteplování nechává české firmy chladné, každá druhá CO 2 stopu nepočítá nebo odmítá zveřejnit

Výsledky letošního šetření Carbon Tracker ukázaly, že každá druhá česká společnost uhlíkovou stopu nepočítá nebo se ji obává zveřejnit. A to i přesto, že už za rok 2024 budou velké firmy muset tyto údaje povinně zveřejňovat v rámci nefinančního reportingu.


Nejzodpovědnějšími odvětvími v oblasti reportingu nefinančních dat jsou segment dopravy, IT a telekomunikací a tradičně i banky a pojišťovny, k výpočtu uhlíkové stopy je nejčastěji vedou požadavky obchodních partnerů či mateřských společností. 


Mezi společnostmi, které jsme oslovili, má pouze 6 % audit nefinančních dat, meziročně jde ale o pětinásobný nárůst. Pouze 17 % firem počítá spolu se Scope 1 a 2 také Scope 3. „Některé firmy v problematice tápou, jen obtížně se orientují v aktuálně platné legislativě a čekají na zveřejnění národní strategie, aby se měly čeho chytnout,“ okomentoval zjištění Carbon Trackewru 2023 Jakub Skavroň a upozornil, že schopnost poskytnout nefinanční data je už dnes klíčovou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti.


Hlavní zjištění průzkumu Carbon Tracker 2023

  • Data z dotazníkového šetření nebo z veřejně dostupných zdrojů poskytlo celkem 49 % oslovených společností.
  • Každá druhá společnost v České republice zatím uhlíkovou stopu nepočítá nebo své výsledky odmítá zveřejnit.
  • Scope 3, který byl na konci července 2023 stanoven zákonnou povinností pro společnosti s obratem nad 40 mil. eur, celkovou hodnotou aktiv vyšší než 20 mil. eur nebo s více než 250 zaměstnanci, vykazuje pouze 17 % firem z těch, které nefinanční data poskytly.
  • Nejzodpovědnějšími segmenty v oblasti reportingu nefinančních dat jsou doprava, IT a telekomunikace a tradičně také banky a pojišťovny.
  • Audit uhlíkové stopy má z dotázaných společností pouze 6 %, i to je ale pětinásobný nárůst ve srovnání s rokem 2022.
  • Dekarbonizační opatření si stanovilo 38 z poptávaných společností, většina z nich se zaměřuje na Scope 1 a Scope 2.

2023_Climate & Sustainable Leaders Czech Republic