Aliance pro bezemisní budoucnost novým partnerem Climate & Sustainable Leaders Czech Republic

04. 03. 2024

Aliance pro bezemisní budoucnost novým partnerem Climate & Sustainable Leaders Czech Republic

Jsme nadšeni, že můžeme oznámit nově uzavřené partnerství mezi naším spolkem Climate & Sustainable Leaders Czech Republic a Aliancí pro bezemisní budoucnost. Toto partnerství představuje další krok k našemu společnému cíli - urychlení přechodu k udržitelné a bezemisní budoucnosti v České republice.

V rámci této spolupráce budeme sdílet zdroje, znalosti a odborné dovednosti, abychom podpořili inovace a implementaci udržitelných řešení v praxi. Společně se zaměříme na klíčové oblasti, jako je obnovitelná energie, udržitelná mobilita a dekarbonizace, s cílem podpořit transformaci našeho průmyslu a společnosti směrem k nízkouhlíkové ekonomice.

Věříme, že spojením sil můžeme dosáhnout významných pokroků a inspirovat další firmy a organizace k aktivní účasti na ochraně klimatu. Jen společně můžeme vytvořit trvale udržitelnou budoucnost pro naše komunity a planetu.