Střípky z první akce Climate & Sustainable Leaders Czech Republic a Raiffeisenbank

05. 04. 2024

Střípky z první akce Climate & Sustainable Leaders Czech Republic a Raiffeisenbank

Novinek v oblasti udržitelnosti není nikdy dost, a proto pokračujeme v nastaveném režimu. První z letošních akcí byla ale přece jen v něčem jiná – byla prvním eventem pořádaným v angličtině. Skvostně obsazená panelová diskuse s názvem Sustainability in CEE – State of the art proběhla v kavárně Šestnáctka v Raiffeisenbank a moderoval ji předseda správní rady Climate & Sustainable Leadesr Czech Republic, Jakub Skavroň.

Kdo tentokrát přispěli svými zkušenostmi a know-how?

Marcus Ecker, Head of Sustainable Finance, Raiffeisen Bank International

Ondřej Rybka, Director, PricewaterhouseCoopers

Linda Zeilina, CEO, International Sustainable Finance Center

Gary Mazzotti, CEO, EP Infrastructure

Markéta Marečková, Group ESG Manager, SKB Industrieholding GmbH

Co mimo jiné padlo v panelové diskusi?

Jedna z předních odbornic na problematiku, Linda Zeilina potvrdila mentální shift EU od „proč“ na „jak“. Jako jeden z pozitivních příkladů zmínila nárůst ceny vodného na Slovensku, který byl motivací pro plošná úsporná opatření. Dodala, že podobné je to i s elektrickou energií. Češi budou potřebovat víc pozitivních případových studií, aby byli motivováni ke změně přístupu.

Markus Ecker z Raiffeisenbak zmínil, že je třeba investovat stovky milionů a je nutné, aby tyto investice byly financovatelné. Dodal, že banka sbírá data, je velmi důležité vědět, kde aktuálně jsme a kam míříme. Jen tak může banka svým klientům pomoci na cestě za tranzicí.

O praktické zkušenosti se podělila Markéta Marečková z SKB Industrieholding: „Cítíme stále vyšší fokus na uhlíkovou stopu a dekarbonizační strategie. Pokud chceme splnit své závazky, potřebujeme financování. Hlavní tlak k těmto krokům ale necítíme ze strany bank, ale především od klientů.“ ECO Vadis certifikace je pro firmu v dnešní době nutnost, bez ní se může stát, že firma neuspěje v tendru. Není to ale jen o CO2 stopě, ale komplexně o ESG, tedy o managementu, řízení, přístupu k zaměstnancům.

To, že hlavní tlak na dekarbonizaci přichází do firem hlavně z dodavatelsko-odběratelského řetězce potvrdil také Ondřej Rybka z PricewaterhouseCoopers. Dodal, že registroval v nedávné době i poptávky po výpočtu uhlíkové stopy, kde se zadavatel vůbec nedotazoval na cenu zakázky, tak důležitá pro něho data byla.

Gary Mazzotti se v diskusi nebál být zcela upřímný a vyzval, aby se přihlásili ti, kdo věří v „net zero 2050“. Jako reakci pak doplnil, že z jeho pohledu je nutné přesvědčit lidi, aby vytyčenému cíli věřili. Zároveň zmínil také fakt, že k dosažení net zero je důležité nastavit pravidla, na druhou stranu over-regulace ale proces tranzice může ovlivnit negativně ve smyslu výrazného zpomalení.

---

Za přítomné i online-diváky eventu patří velký dík všem diskutujícím, moderátorovi a samozřejmě i týmu hostící Raiffeisenbak za organizaci akce.