Lze pojistit udržitelnost?

17. 10. 2023

Tím, co je a není možné na úrovni globální, v korporátním sektoru i na úrovni retailu, se zabývala další z našich ESG konferencí.

O dopadech klimatických změn, o tom, co je pojistitelné z pohledu společenské odpovědnosti a jaké jsou regulatorní povinnosti pojišťoven a rizika nových udržitelných řešení diskutovali Karel Voják (Aon), Petr Jiška (ČNB), Kamila Šimonová (Allianz) a Blanka Beranova (ČSOB).

Pojištění udržitelných technologií, význam rizikového inženýrství a spolupráci s klienty i princip riziko/cena probrali do detailu Michael Dubský (RENOMIA), Marek Cach (ČSOB Pojišťovna) a Jan Vícha (Allianz).

A ve třetím bloku se na nové technologie v retailovém pojištění majetku i vozidel (např. fotovoltaiku, elektroauta), pojištění konvenčních aut vs. elektroaut, změny ve struktuře škod, dopady klimatických změn na pojištění majetku, vzdělávání klientů a opatření na snižování dopadů zaměřili Vladimír Stejskal (AON), Adam Voldán (Deloitte) a Josef Lukášek (Allianz).

A to celé proběhlo pod moderátorskou taktovkou Dusan Quis (Allianz), Jan Matousek (ČAP) a Jiří Střelický (ČSOB Pojišťovna) kterým děkujeme za fundované otázky i řízení obohacující diskuse.

A abychom nezapomněli, tak velké díky taky Kristýna Koucká a Ivana Hagarova za skvělou organizaci eventu.