Lídři s ambicí pro splnění cílů
klimatické neutrality

Zakládající členové Climate & Sustainable Leaders sestavují přehled 150 největších českých firem, které budou vyzvány k poskytnutí údajů o emisích a příjmech prostřednictvím webových stránek.
 

Členské stanovy

Jako pojišťovna přemýšlíme dlouhodobě, to se týká nejen našeho podnikání, ale také prostředí, ve kterém společně žijeme. Už pojištění samotné je nástrojem pro vytváření odolnosti vůči následkům nejrůznějších katastrof, včetně přírodních. Díky pojištění získávají lidé finanční stabilitu, která jim umožňuje rychleji se v těžkých chvílích zotavit a současně neuvíznout v pasti chudoby. Stejně tak pomáhá podnikatelům a firmám překlenout náročné situace, které by jinak mohly ohrozit jejich prosperitu nebo celou existenci. Odpovědnost vůči životnímu prostředí se promítá do našeho rozhodování o tom, kam budeme investovat, jaká rizika pojišťujeme i do našeho vlastního provozu. Závazky celosvětové skupiny Allianz související s bojem proti změnám klimatu bereme velmi vážně.

Přejít na webovou stránku

Vizí Skupiny Amper je přispět ke zvyšování energetické účinnosti a přechodu na nízkouhlíkovou a dlouhodobě udržitelnou energetiku inovativním způsobem. To je jednotícím prvkem všech aktivit v Amperu, společně s důrazem na decentralizovanou energetiku, moderní technologie a otevřené tržní prostředí v energetice.

Přejít na webovou stránku

Věříme, že budoucí růst a prosperita musí být založeny na udržitelném rozvoji. Naše banka se snaží jít příkladem a pomáhat klientům při transformaci jejich vlastních aktivit nejen směrem k dlouhodobému finančnímu zdraví, ale i k udržitelnosti.

Přejít na webovou stránku

Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnosti jsou neoddělitelnou součástí našich aktivit jako vysoké školy univerzitního typu. Patříme mezi největší výzkumné instituce nejen v České republice, ale i ve světě. Máme široký záběr výzkumných aktivit v inženýrských disciplínách. Základní i aplikovaný výzkum hraje dlouhodobě na naší vysoké škole podstatnou roli.

Přejít na webovou stránku

Společenská odpovědnost a udržitelnost tvoří součást našeho podnikání a každodenního života v ČSOB. Záleží nám na životním prostředí i na tom, jak se žije lidem v Česku. Podporujeme začínající podnikatele, inovativní firmy, sociální podniky i obecně prospěšné projekty v regionech. Pomáháme seniorům a lidem se zdravotním nebo sociálním hendikepem. Vzděláváme ve finanční gramotnosti a digitální bezpečnosti. A snažíme se o to, aby naše podnikání bylo v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

Přejít na webovou stránku

HAVEL & PARTNERS se jako jediná advokátní kancelář v Česku a na Slovensku zařadila do prestižního přehledu The Legal 500 EMEA Green Guide. Ten zveřejňuje seznam nejlepších advokátních kanceláří se zaměřením na služby v oblasti udržitelnosti a prosazování principů zelené transformace v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky.

Přejít na webovou stránku

ESG (Environmental, Social and Governance) je jednou z největších výzev ve světě byznysu. Firmy si uvědomují, že jejich environmentální a sociální dopad má pro jejich dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost naprosto zásadní význam. Naše expertíza, know-how a odborné znalosti nám umožnily připravit komplexní nabídku vzdělávacích kurzů, které Vám pomohou získat přehled o nejnovějších změnách, novinkách a trendech v oblasti ESG a udržitelnosti. Vybrat si můžete ze široké nabídky školení zaměřených na nefinanční reporting, měření uhlíkové stopy nebo udržitelná aktiva a projekty.

Přejít na webovou stránku

Přístup k odpovědnému podnikání a udržitelnosti navazuje v Raiffeisenbank na historických kořenech, které vybudoval jeden z prvních odpovědných bankéřů Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Banka sleduje dopady svého působení zejména v oblasti sociální, ekonomické a v oblasti životního prostředí.

Přejít na webovou stránku

Udržitelné financování zohledňuje tzv. ESG faktory při rozhodování o investicích ve finančním sektoru, přičemž ESG faktory představují environmentální faktory (E), sociální faktory (S) a faktory udržitelného systému správy a řízení společností (G). Pro správnou identifikaci ESG potřeb jsme vyvinuli ESG Barometr, který slouží k lepší analýze konkrétních potřeb našich klientů. Nástroj zahrnuje celkem 19 průmyslových sektorů, pro které je schopen vyhodnotit konkrétní společnost z pohledu její udržitelnosti. Díky němu je možné identifikovat oblasti rozvoje, doporučení a případná opatření. Náš tým poradců pro udržitelné financování Vám pomůže formulovat konkrétní cíle a těžit z jejich úspěšné realizace například snížením spotřeby CO2, zlepšením pracovní situace zaměstnanců nebo zajištěním řízení společnosti orientované na udržitelnost. Poradíme vám při rozhodování o nových investicích a pomůžeme vám vybrat takový mix úvěrových a leasingových nástrojů, který bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům.

Přejít na webovou stránku

Věříme, že k řešení klimatické změny potřebujeme včasná a udržitelná opatření. A že obchodní úspěch nesmí být na úkor našeho životního prostředí. Proto jsme se zavázali, že do roku 2025 snížíme dopad naší činnosti na životní prostředí o polovinu. Zaměřujeme se na energetickou optimalizaci, nákup energií z obnovitelných zdrojů a eliminaci elektronického odpadu. I díky tomu můžeme uspokojovat rostoucí poptávku našich zákazníků po datech s čistým svědomím. Navíc technologie, které zákazníkům nabízíme, umožňují snižovat i jejich vlastní emise skleníkových plynů (GHG).

Přejít na webovou stránku