Sustainable finance: pohled 360° v Raiffeisenbank

16. 01. 2023

V předvečer prvních narozenin Climate & Sustainable Leaders Czech Republic uspořádala Raiffeisenbank Česká republika další z odborných eventů, tentokrát na téma komplexního pohledu na udržitelné finance v České republice.

Pozvání k mikrofonu přijali tentokrát Petr Fiala z hostitelské společnosti Raiffeisenbank Česká republika, Petr Luňák z KKCG, Ivo Nejdl ze C-Energy a Jan Linda z White & Case. Moderování se ujala a pány vyzpovídala Helena Horská, kterou zajímalo:

  • Co čeká českou ekonomiku?
  • Jak se připravují české firmy?
  • Je připraven finanční sektor, a co na změny říká právo?


CO PADLO V PRŮBĚHU DISKUSE:

Dle Heleny Horské je ekologická a ekonomická tranzice nejen o často skloňovaném Green Dealu.

Jde o daleko širší záběr, popisovaný daleko lépe pojmem Just Transition. Jde především o přesun k stabilní, bezpečné ekonomice. Změna postihne všechny segmenty. Náklady na tranzici jsou odhadovány na 675 bil. korun, což je zhruba třetina výdajů státního rozpočtu. Část bude pokryta ze zdrojů EU, další díl ale nikoli a co ej důležité, navazovat budou soukromé investice.

Jaká je podle Petra Fialy role banky v procesu tranzice?

Jednoduchá a zároveň velmi důležitá. Má držet ekonomiku konkurenceschopnou. Jde o racionální přístup, i v případě udržitelného financování jde stále o financování. Cílem zúčastněných je maximalizovat zisk za průběžného řízení rizik a udržitelností byl do procesu přidán nový blok informací, které hrají roli.

Ivo Nejdl ze společnosti C-Energy se vypořádal s dotazem, zda tranzicí projít musíme či zda jde o svobodnou vůli podnikatelů a investorů.

Jako zástupce firmy podnikající v oblasti energetiky potvrdil zkušenosti doslova z 1. linie, včetně faktu, že beze změn technologií realizovaných v uplynulých letech by už dnes společnost platila miliardu korun ročně za vyprodukovaný oxid uhličitý, což je neudržitelné. Motivací k investicím do nových technologií tedy bylo nejen snížení produkce CO2, síry atp., ale také zvýšení účinnosti a flexibility výrobního procesu. Současně jako benefit zmínil schopnost rychle se rozhodovat a díky tomu též realizovat projekty s podporou Evropské investiční banky. Motorem ke změnám pro firmu ale dle slov Ivo Nejdla byla i osobní potřeba být v regionu „dobrým sousedem“.

Jak se na udržitelné finance dívá Petr Luňák z KKCG? Jde primárně o levnější financování nebo akcentuje i jiný úhel pohledu?

Nejde jen o slevu, ale především o zajištění financování. Velmi brzy přijde doba, kdy na neudržitelné projekty finance prostě nebudou. Realita je samozřejmě odlišná v různých segmentech – u carbon-heavy odvětví je třeba brát tranzici jako příležitost, např. MND testuje ukládání CO2 do prázdných nádrží nebo do podzemí, věnuje se i geotermálním vrtům jako alternativě. Firma definovala postup do budoucna i KPIs, především v oblasti „E“. Naopak třeba loterie jsou segmentem, kde velkou roli hrají nejen environmentální cíle, jednoznačně srovnatelnou se „social“ a „governance“ problematikou. Třetí pilíř KKCG, IT divize je pak v pozici, kdy už dnes musí klientům na zahraničních trzích běžně předkládat ESG rating, aby se vůbec mohla účastnit výběrových řízení. To je pro českou, exportně orientovanou ekonomiku zásadní precedens.

Dle Petra Fialy prostupuje udržitelnost už dnes celým hodnotovým řetězcem. Příkladem mohou být některé firmy z oblasti automotive, které se s požadavky odběratelů setkaly již v uplynulém roce.

Dle od ledna 2023 platné německé legislativy jsou dnes povinny reportovat společnosti nad 3 000 zaměstnanců. Ty prokazují, zda jsou jejich postupy v souladu s ESG. Od roku 2024 padne povinnost dokonce na společnosti nad 1 000 zaměstnanců.

Jan Linda na téma ESG a harmonizace uvedl, že neplnění požadavků je dnes v České republice pro firmu především reputačním rizikem, do budoucna ale i náklady.

V USA již dnes společnosti kotované na burze čekají až drakonické sankce za reporting údajů, které nelze verifikovat. I u nás ale pozoruje v poslední době ústup od vágních sdělení v ESG reportingu firem a přechod k měřitelným údajům.

Diskutující se pak shodli, že role státu je motivovat především stabilním a průhledným podnikatelským prostředím. Zástupci C-Energy a KKCG potvrdili, že v počátcích pro oblast udržitelnosti najímali externí konzultanty, postupně ale vytvořili interní tým věnující se problematice.