Co přinesl event Principy uhlíkových offsetů a jejich role v managementu uhlíkové stopy firem?

05. 12. 2023

Dopoledne 30. listopadu se v karlínské Truhlárně neslo v duchu offsetů. Další ze šňůry akcí pořádaných ve spolupráci s naší platformou Climate & Sustainable Leaders Czech Republic, tentokrát připravené členskou společností CO2IN.

Střípky z přednášek a panelové diskuse, aneb co také o offsetech padlo:

„Offsety nesmí být dogma. Je to jeden ze způsobů, jak řešit dekarbonizaci. A podobné akce, jako je ta dnešní, by měly odstartovat diskusi, jaký je správný směr dekarbonizace prostřednictvím offsetů,“ uvedl Jakub Skavroň hned v úvodní řeči.

„Offset je takové last mile solution,“ upřesnil Jan Palaščák z pořádající společnosti CO2IN.

„Firmy by měly nejprve odstranit všechny zdroje uhlíku, které mají. Udělat maximum pro vlastní dekarbonizaci, pak se podívat do dodavatelského řetězce a až následně využít offsety,“ popsal ideální postup Vojtěch Čemus z Univerzity Karlovy a dodal: „Cena offsetů s reálným dopadem by měla být několikanásobně vyšší, asi 25-35 dolarů. Nyní je cca do 10 dolarů a nereflektuje negativní externality.“ Řekl také, že aktuálním cílem offsetových programů je vytvořit standard evaluace kvality projektů, které byly v minulosti terčem kritiky právě pro svou neschopnost zaručit dodržování vlastních standardů.

„Bojujeme teď za to, aby se uhlíkovým kreditům vrátil kredit,“ glosoval Lukáš Ferkl z Envitrailu a přidal praktickou zkušenost: „Požadavky firem, které se na nás obracejí, se v čase velmi rychle mění. Máme např. klienta, který původně poptával výpočet uhlíkové stopy firmy. Velmi rychle ale požadavek předefinovali na uhlíkovou stopu výrobku. Je vidět, že i firmy postupně přicházejí na to, co vlastně potřebují.“

Ne zcela pozitivní, ale pravdivé bylo další sdělení Lukáše Ferkla: „I když stopu počítáme firmě, která se snaží o dekarbonizaci, nikdy nám nevyjde nula. Protože emise už jsou vyprodukované a jsou v atmosféře.“ To je třeba si uvědomit.

Vše ve své prezentaci shrnul Václav Vislous: „Je třeba si říct, že všechny dekarbonizační aktivity včetně offsetů děláme zejména proto, že chceme být dobrými hospodáři na této planetě, nikoliv jen kvůli požadavkům a financím.“ V případě offsetů akcentoval také fenomén regionality projektů. Legislativní rámec zemí v jednom regionu se totiž může výrazně lišit. Uvedl také, že z hlediska stáří je to s offsety jinak než s vínem. Čím je ročník uhlíkového kreditu starší, tím více much obvykle má a má tedy i nižší cenu.